Türkçe English Arabic

Deney ve Testler

Bina pencerelerinde %30 - %40 ısı kaybı oluşmaktadır. AKAPEN PVC pencere sistemleri %70'in üzerinde ısı kaybını önlemektedir. AKAPEN ısı iletkenlik katsayısı değeri: 2.0 (m2 K) olarak Avrupa Standartlarına uygundur.

Bu değer ahşap pencerelerde 3,2 W (m2 K), alüminyum pencerelerde ise 5,6 W (m2 K) olarak çıkmaktadır.

Tüm AKAPEN PVC pencere sistemleri, mükemmel hava ve su izolasyonu sağlar. Profillerin, DIN 18055 normuna göre Almanya'da yapılan basınç testlerinde 500Pa basınç altında su sızdırmadığı ve 600Pa basınç (150 km/saat rüzgâr hızına eşittir) değişikliğinde ise hava geçirmediği tespit edilmiştir. AKAPEN, en son teknoloji ile donatılmış olan laboratuarlarında tüm kalite kontrol testlerini periyodik olarak ürettiği tüm profil sistemleri için tekrarlamaktadır.

Genel kalite standartlarına göre penceredeki ses yalıtımı 5 sınıfa ayrılmıştır. Yalıtım sadece çift cam kullanımı ile değil, iç ve dış conta sistemleriyle de etkili olmaktadır. AKAPEN profilleri ile kullanılan cam kalınlığına bağlı olarak 5. sınıfa kadar (45–49 dB) ses yalıtımı sağlanabilmektedir.

AKAPEN'in kullanmış olduğu PVC ana maddesi UM (Ağırlık yüzdesi) değeri %0,5 den büyük çıkmamalıdır.

Kullanılmakta olan ana hammadde PVC (Polivinül Klorun) beyaz toz halinde, kirlilik verecek ve göz ile görülebilir yabancı maddeler içermemelidir.

Profil yüzeyi görünüşü mükemmel, beyaz ve hatalar mercek ile görülmeyecek kadar önemsiz olmalıdır.

Profil yüzeylerimiz o kadar düzgündür ki 1 metrelik bir eğim ölçümünde 1mm/m lik bir eğim olmamalıdır.

Tüm boyut ve ağırlık testlerinin sonuçları ALMAN ve TÜRK standartlarına uygundur ve bu standartları geçmemelidir.

En soğuk kış günlerinde dahi sert darbelerden etkilenmeyecek sağlamlıkta olmalıdır.

Profili koruyan bantlarımızın yapıştırıcıları kimyasal laboratuarlarda yapılan test sonuçları ile kalınlıkları ise Mikron hassasiyetlerinde kontrol altında tutulmaktadır.

Yine en sıcak hava şartlarında profil bünyesinde hiçbir şekilde çekme, büzüşme, kabarcık, boşluk, çatlaklar ve kesitinde ayrılma gibi hatalar görülmez.

En sıcak yaz günlerinde bile profilin fiziksel ve kimyasal yapısında göz ile görülür bir değişme olmamalıdır.

AKAPEN firmasında kullanılan kaplama filmleri muntazam görünüşlü ve tüm ısı testlerinden başarı ile geçebilecek özellikte olmalıdır.

Kemer şeklini almış profillerimiz tüm testlerden geçirilerek açıölçerler ile kontrol edildikten sonra mükemmel bir yay şeklinde üretilmektedir.

Üretim yaptığımız hammadde karışımlarının kaynayabilirliği, çok yüksek çekmelerde dahi kopmayacak şekilde oranlanmıştır. Kaynak faktörümüz (kaynaklı profilin kaynaksız profile oranı) 0,7’nin altına düşmemelidir.

Pencere sistemlerimizin hava, su ve rüzgâra karşı dayanma performansları uluslar arası standartların çok üzerinde sonuçlar vermektedir. Hava sızdırganlı basıncı 50 Paskalın, su sızdırganlık basıncı ise 150 Paskalın altına düşmeyecek şekilde olmalıdır.

Pencere sistemleri köşe kaynaklarımız TSE Standartlarına ve Alman RAL Standartlarına (Alan ölçülerine göre değişken) uyacak sağlamlıkta üretilmektedir.

Profillerimiz TSE ve Alman RAL Standartlarının ön gördüğü ∆E değerine göre üretimi yapılmaktadır.

Profillerimiz, parlaklık değerleri %45’in altına düşmeyecek şekilde üretimi yapılmaktadır.

Çıtalarımız üzerinde üretilen contaların sıcak hava şartlarına karşı mukavemet özelliğinin ölçülmesi ve çıta üzerine yapışmasının kontrolü firmamız laboratuarlarında yapılmaktadır.

Deney cihazlarımız ve ölçü aletlerimiz, her yıl kalibrasyon planına göre Türk Standartları laboratuarınca kalibre edilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Bu şekilde ölçüm sonuçlarımız güvenilir olmakta hatalar en aza indirilmektedir.

Firmamızda, Testler her gün 2 saatte bir yapılmakta, şüpheli veya gerekli görülen durumlarda ise her an testi yapacak deneyimli ve uzman kadronun bulunması sağlanmaktadır.

Test raporları sürekli arşivlerde tutulmakta, profiller için yapılan testlerin geriye yönelik analizleri yapılabilmektedir.